top of page

B-102


מדובר בזוג מכשירים ימין ושמאל.

מטרתם לייעל, לזרז ולהקל על הגשת האבנים המשתלבות,                          כמו כן להגביר את התפוקה.

עד להמצאת מכשיר זה, נעשתה ההגשה בידיים, נדרש מהעובד להתכופף עד הרצפה בכדי להרים את האבנים ולהגישם לרצף, הנזק שנגרם מכך הוא רב: כאבי גב, חבלות בידיים, אי לכך, גם קצב העבודה היה איטי.

ע"מ לפתור את כלל הבעיות הומצא המכשיר B102.

מניחים את זוג המכשירים :ימין ושמאל על פלח מתוך חבילת האבנים המשתלבות, ובהינף יד נשלפות 6 אבנים מכל צד, העבודה מתבצעת במצב עמידה ללא מאמץ, ללא מגע יד באבן ומכאן העבודה קלה, מהירה והתפוקה גדלה בהתאם.

עובד אחד עם זוג מכשירים מגיש לרצף כמויות הרבה יותר גדולות של אבנים בפרק זמן קצר בהרבה, אין צורך בכפפות בכדי להגן על הידיים,

הגשת האבנים נעשית בצורה מסודרת, והחשוב מכל: העבודה קלה ונוחה.

חיסכון של 50% בכח העבודה, כאשר עובד אחד מבצע פעולה של שני עובדים בקלות ובנוחות.

עלות עובד אחד בענף הפיתוח בשנה הוא למעלה מ-100000 ש"ח בממוצע לשנה. לכן המסקנה היא: שזוג מכשירי b-102 מהווים חיסכון מיידי ומשמעותי.

מכשירים ניתן להתאים כמעט לכל סוגי האבנים המשתלבות, כל זאת ע"י פתיחה וסגירה של הבורג התחתון. את המכשירים ניתן להתאים גם בגובה, עם אפשרות הרמה של 3,4,5 אבנים

bottom of page